Společnost Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH by ráda podpořila důvěru uživatelů ve web a z tohoto důvodu zveřejňuje nakládání s osobními údaji. V následujícím textu se dozvíte, jaké informace jsou shromažďovány a jak je s nimi nakládáno.

Vysvětlení ochrany údajů

Zpravidla můžete vyvolat všechny internetové stránky společnosti Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH, aniž byste museli poskytovat jakékoli osobní údaje. Pokud je v jednotlivých případech vyžadováno vaše jméno, adresa nebo jiné osobní údaje, budete o tom předem informováni. Vaše osobní údaje budou použity k tomu, aby pro vás byly služby poskytované společností Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH co nejpříjemnější a aby se zlepšily.
Pokud se rozhodnete poskytnout společnosti Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH osobní údaje prostřednictvím internetu, např. za účelem zpracování korespondence nebo vyřízení objednávky, bude s těmito údaji nakládáno pečlivě v souladu s přísnými předpisy německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).
Při vyvolání webové stránky získává společnost Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH údaje o používání, které se ukládají z bezpečnostních důvodů a mohou umožnit identifikaci (např. IP adresa, datum, čas a zobrazené stránky). Společnost Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH tyto údaje analyzuje, aby se dozvěděla o chování uživatelů a sestavila statistiky. Při všech opatřeních jsou dodržovány vysoké bezpečnostní standardy zákona o ochraně údajů v telekomunikacích (TDDSG) a nařízení o ochraně údajů telekomunikačních společností (TDSV). Nepoužívají se žádné osobní údaje. Statistické vyhodnocení anonymizovaných datových záznamů je vyhrazeno.
Další informace o ochraně údajů ve Spolkové republice Německo naleznete zde: www.bfd.bund.de.

Použití technologie SalesViewer®: 
Tato webová stránka používá technologii SalesViewer® od společnosti SalesViewer® GmbH na základě oprávněných zájmů provozovatele webové stránky (§ 6 odst. 1 písm. f GDPR) za účelem shromažďování a ukládání údajů pro účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace.
K tomu slouží kód založený na javascriptu, který slouží k zachycení údajů týkajících se společnosti a podle používání webových stránek. Údaje zachycené pomocí této technologie jsou zašifrovány jednorázovou funkcí, kterou nelze obnovit (tzv. hashování). Údaje jsou okamžitě pseudonymizovány a nepoužívají se k osobní identifikaci návštěvníků webových stránek.
Údaje uložené společností Salesviewer budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a nebudou existovat žádné právní povinnosti k jejich uchovávání.
Zaznamenávání a ukládání údajů lze kdykoli s okamžitou platností do budoucna zrušit kliknutím na www.salesviewer.com/opt-out, aby společnost SalesViewer® nemohla vaše údaje zaznamenávat. V takovém případě se na vašem zařízení uloží soubor cookie pro odhlášení z této webové stránky. Pokud soubory cookie v prohlížeči vymažete, budete muset na tento odkaz kliknout znovu.
 

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Pokud jsou údaje předávány poskytovatelům služeb v rámci zpracování údajů o objednávkách, jsou tito poskytovatelé služeb vázáni zákonem BDSG, dalšími právními předpisy a smluvně zásadami ochrany osobních údajů společnosti Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH. Pokud je k tomu společnost Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH povinna ze zákona nebo na základě soudního příkazu, sdělí vaše údaje v požadovaném rozsahu subjektům oprávněným k přijímání informací.
Pro jiné účely společnost Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH nepředává vaše údaje třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Právo na odvolání

Pokud požádáte společnost Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH, aby vaše osobní údaje nepoužívala pro další kontakt a/nebo aby je vymazala, budeme postupovat odpovídajícím způsobem. Zrušení nebo vymazání se netýká údajů, které jsou nezbytně nutné pro zpracování objednávky nebo pro obchodní účely.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy již nelze personalizovanou službu poskytovat, protože je založena na použití údajů zákazníka.

Používání souborů cookie

V souborech cookie se během online relace shromažďují textové informace, které se ukládají do zvláštního souboru ve formátu ASCII (cookie.txt) na pevném disku uživatele. Místo uložení souboru cookie v počítači uživatele je řízeno prohlížečem WWW uživatele. Soubory cookie jsou části informací, které jsou při další návštěvě online odeslány zpět na server. Číst je může pouze server, který je předtím uložil.

Společnost Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH používá soubory cookie pouze tehdy, pokud jsou nezbytně nutné pro uživatelské funkce nebo pro usnadnění navigace na webových stránkách. Tyto informace nejsou poskytovány třetím stranám, protože soubory cookie se používají pouze pro výše uvedené účely.

Většina prohlížečů je nastavena na automatické přijímání souborů cookie. Tuto funkci však lze v prohlížeči kdykoli deaktivovat. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil, jakmile budou soubory cookie odeslány.

Odkazy na další webové stránky

Webové stránky společnosti Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Společnost Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH nemá žádný vliv na redakční obsah jiných webových stránek a na dodržování předpisů o ochraně osobních údajů ze strany jejich provozovatelů.

Reklama

Webové stránky společnosti Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH zpravidla neobsahují žádný reklamní prostor. V opačném případě je reklama doručována prostřednictvím externích reklamních serverů. Údaje shromážděné v souvislosti s online reklamou (AdImpressions, AdKlicks) se používají výhradně ke statistickému vyhodnocení a k přípravě zpráv pro zadavatele reklamy. Při tomto procesu se nepoužívají žádné osobní údaje.

Soubory cookie mohou být použity při poskytování reklamy, aniž by na to společnost Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH měla jakýkoli vliv.

Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používá tzv. "cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.   Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.