Firma Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH pragnie promować zaufanie użytkowników do sieci i z tego powodu ujawnia sposób postępowania z danymi osobowymi. Poniżej dowiedzą się Państwo, jakie informacje są gromadzone i jak są one przetwarzane.

Wyjaśnienia dotyczące ochrony danych

Zasadniczo można wywoływać wszystkie strony internetowe firmy Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH bez podawania danych osobowych. Jeżeli w poszczególnych przypadkach wymagane jest podanie nazwiska, adresu lub innych danych osobowych, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani. Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane do tego, aby usługi świadczone przez firmę Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH były dla Ciebie jak najprzyjemniejsze i aby je ulepszać.
Jeśli zdecydują się Państwo na przekazanie firmie Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH danych osobowych za pośrednictwem Internetu, np. w celu umożliwienia opracowania korespondencji lub realizacji zamówienia, dane te będą traktowane z należytą starannością zgodnie z surowymi przepisami niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG).
W momencie wywołania strony internetowej firma Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH otrzymuje dane użytkowe, które są przechowywane w celach bezpieczeństwa i mogą umożliwić identyfikację (np. adres IP, data, godzina i przeglądane strony). Dane te są analizowane przez firmę Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH w celu poznania zachowań użytkowników i sporządzenia statystyk. We wszystkich działaniach przestrzegane są wysokie standardy bezpieczeństwa zawarte w ustawie o ochronie danych w sektorze usług telekomunikacyjnych (TDDSG) oraz rozporządzeniu o ochronie danych w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych (TDSV). Nie są wykorzystywane żadne dane osobowe. Zastrzega się możliwość oceny statystycznej anonimowych zapisów danych.
Więcej informacji na temat ochrony danych w Republice Federalnej Niemiec można znaleźć tutaj: www.bfd.bund.de.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Jeśli dane są przekazywane usługodawcom w ramach przetwarzania danych zamówienia, usługodawcy ci są zobowiązani do przestrzegania ustawy BDSG, innych przepisów prawnych oraz zasad ochrony danych osobowych firmy Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH. O ile firma Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH jest do tego zobowiązana na mocy prawa lub nakazu sądowego, ujawni dane użytkownika w wymaganym zakresie organom uprawnionym do otrzymania informacji.
W innych celach firma Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH nie przekazuje danych użytkownika osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

Korzystanie z technologii SalesViewer®: 
Ta strona internetowa wykorzystuje technologię SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH na podstawie uzasadnionych interesów operatora strony internetowej (sekcja 6 ust. 1 lit.f GDPR) w celu gromadzenia i zapisywania danych w celach marketingowych, badania rynku i optymalizacji.
W tym celu wykorzystywany jest kod oparty na javascript, który służy do przechwytywania danych związanych z firmą i zgodnie z wykorzystaniem strony internetowej. Dane przechwycone za pomocą tej technologii są szyfrowane w nie dającej się odzyskać funkcji jednokierunkowej (tzw. hashing). Dane te są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających stronę.
Dane przechowywane przez Salesviewer zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do realizacji zamierzonego celu i nie ma prawnych zobowiązań do ich przechowywania.
Zapisywanie i przechowywanie danych można w każdej chwili uchylić ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość, klikając na www.salesviewer.com/opt-out, aby uniemożliwić SalesViewer® zapisywanie Twoich danych. W takim przypadku na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie opt-out dla tej strony internetowej. W przypadku usunięcia plików cookie w przeglądarce, konieczne będzie ponowne kliknięcie na ten link.

Prawo do odwołania

Jeśli użytkownik zażąda, aby firma Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH nie wykorzystywała jego danych osobowych do dalszych kontaktów i/lub usunęła je, podejmiemy odpowiednie kroki. Anulowanie lub usunięcie nie ma wpływu na dane, które są absolutnie niezbędne do realizacji zamówienia lub do celów handlowych.

Prosimy o zrozumienie, że w przypadku rezygnacji spersonalizowana usługa nie będzie mogła być dłużej świadczona, ponieważ opiera się ona na wykorzystaniu danych klienta.

Wykorzystanie plików cookie

W plikach cookie informacje tekstowe są zbierane podczas sesji online i zapisywane w specjalnym pliku w formacie ASCII (cookie.txt) na dysku twardym użytkownika. Miejsce przechowywania pliku cookie na komputerze użytkownika jest kontrolowane przez przeglądarkę internetową użytkownika. Pliki cookie to informacje, które są wysyłane z powrotem do serwera podczas następnej wizyty online. Mogą być one odczytane tylko przez serwer, który je wcześniej przechowywał.

Firma Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH używa plików cookie tylko wtedy, gdy są one pilnie potrzebne do realizacji funkcji użytkownika lub do ułatwienia nawigacji na stronach internetowych. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, ponieważ pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów.

Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczną akceptację plików cookie. Funkcję tę można jednak w każdej chwili dezaktywować w przeglądarce. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię, gdy tylko pliki cookie zostaną wysłane.

Linki do innych stron internetowych

Strony internetowe firmy Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Firma Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH nie ma wpływu na treści redakcyjne innych stron internetowych ani na przestrzeganie przepisów o ochronie danych przez ich operatorów.

Reklama

Strony internetowe firmy Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH nie zawierają z reguły żadnych reklam. W przeciwnym wypadku reklamy są dostarczane przez zewnętrzne serwery reklamowe. Dane zebrane w związku z reklamą online (AdImpressions, AdKlicks) są wykorzystywane wyłącznie do oceny statystycznej oraz do sporządzania raportów dla klientów reklamowych. W tym procesie nie są wykorzystywane żadne dane osobowe.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do przesyłania reklam, na co firma Maschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH nie ma wpływu.

Korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.   Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.