1. varstvo podatkov na kratko

Splošne informacije

Naslednje informacije zagotavljajo preprost pregled tega, kaj se dogaja z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Podrobne informacije o varstvu podatkov so na voljo v naši izjavi o varstvu podatkov, navedeni pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu?

Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletnega mesta. Njegove kontaktne podatke najdete v razdelku "Informacije o upravljavcu" te politike zasebnosti.

Kako zbiramo vaše podatke?

Po eni strani se vaši podatki zbirajo, ko nam jih posredujete. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Druge podatke zbirajo naši informacijski sistemi samodejno ali z vašim soglasjem, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas ogleda strani). Ti podatki se samodejno zberejo takoj, ko vstopite na to spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Nekateri podatki se zbirajo za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega uporabniškega vedenja.

Katere pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Pravico imate, da kadar koli brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemniku in namenu shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste dali soglasje za obdelavo podatkov, lahko to soglasje kadar koli v prihodnosti prekličete. Prav tako imate v določenih okoliščinah pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Če imate dodatna vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, se lahko kadar koli obrnete na nas.

Analitična orodja in orodja tretjih ponudnikov

Ko obiščete to spletno mesto, se lahko vaše vedenje pri brskanju statistično analizira. To se izvaja predvsem s tako imenovanimi programi za analizo.

Podrobne informacije o teh analitičnih programih so na voljo v naslednjem pravilniku o zasebnosti.

2. gostovanje

Vsebino našega spletnega mesta gostimo pri naslednjem ponudniku:

Zunanje gostovanje

To spletno mesto gostuje na zunanjem strežniku. Osebni podatki, zbrani na tem spletnem mestu, so shranjeni na strežnikih gostiteljev. To lahko vključuje naslove IP, zahteve za stik, meta in komunikacijske podatke, pogodbene podatke, kontaktne podatke, imena, dostope do spletnega mesta in druge podatke, ustvarjene prek spletnega mesta.

Zunanje gostovanje se izvaja zaradi izpolnjevanja pogodbe z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (člen 6(1)(b) GDPR) in v interesu varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naše spletne ponudbe s strani profesionalnega ponudnika (člen 6(1)(f) GDPR). Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Naš(-i) gostitelj(-i) bo(-do) vaše podatke obdeloval(-i) le v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje njegovih obveznosti v zvezi z izvajanjem in upoštevanjem naših navodil v zvezi s temi podatki.

Uporabljamo naslednje gostitelje:Web Commerce GmbH Robert-Bosch-Str. 12 77656 Offenburg

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da gostitelj obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

3 Splošne opombe in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci teh strani zelo resno jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter to politiko zasebnosti.

Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom to počnemo.

Opozarjamo, da je prenos podatkov prek interneta (npr. pri komuniciranju po elektronski pošti) lahko podvržen varnostnim ranljivostim. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Opomba o odgovornem organu

Nadzorni organ, odgovoren za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu, jeMaschinen-WAGNER Werkzeugmaschinen GmbH Robert-Bosch-Str. 1 77871 RenchenTelefon: +49 (0) 7843 - 7000 Faks:+49 (0) 7843 - 1510 E-naslov:info@wagner-maschinen.de

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov itd.).

Obdobje shranjevanja

Če v tem pravilniku o zasebnosti ni določeno natančnejše obdobje hrambe, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler ne preneha veljati namen obdelave podatkov. Če uveljavljate upravičeno zahtevo po izbrisu ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge pravno dopustne razloge za hrambo vaših osebnih podatkov (npr. obdobja hrambe v skladu z davčno ali gospodarsko zakonodajo); v slednjem primeru bo izbris opravljen, ko ti razlogi ne bodo več veljali.

Splošne informacije o pravni podlagi za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu

Če ste privolili v obdelavo podatkov, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi člena 6(1)(a) GDPR ali člena 9(2)(a) GDPR, če se posebne kategorije podatkov obdelujejo v skladu s členom 9(1) GDPR. V primeru izrecne privolitve za prenos osebnih podatkov v tretje države se obdelava podatkov izvaja tudi na podlagi člena 49(1)(a) GDPR. Če ste privolili v shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v vaši končni napravi (npr. s prstnim odtisom naprave), se obdelava podatkov izvaja tudi na podlagi člena 25(1) TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete. Če so vaši podatki potrebni za izpolnitev pogodbe ali izvedbo predpogodbenih ukrepov, vaše podatke obdelujemo na podlagi člena 6(1)(b) GDPR. Poleg tega vaše podatke obdelujemo, če je to potrebno za izpolnitev pravne obveznosti na podlagi člena 6(1)(c) GDPR. Obdelava podatkov se lahko izvaja tudi na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s členom 6(1)(f) GDPR. Informacije o ustreznih pravnih podlagah v vsakem posameznem primeru so navedene v naslednjih odstavkih te politike zasebnosti.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Imenovali smo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na info@wagner-maschinen.de.

Prejemniki osebnih podatkov

V okviru svojih poslovnih dejavnosti sodelujemo z različnimi zunanjimi organizacijami. V nekaterih primerih je treba tem zunanjim organizacijam posredovati tudi osebne podatke. Osebne podatke zunanjim organizacijam posredujemo le, če je to potrebno za izpolnitev pogodbe, če smo k temu zakonsko zavezani (npr. posredovanje podatkov davčnim organom), če imamo zakonit interes za prenos v skladu s členom 6(1)(f) GDPR ali če prenos podatkov dovoljuje druga pravna podlaga. Kadar uporabljamo obdelovalce, posredujemo osebne podatke naših strank samo na podlagi veljavne pogodbe o obdelavi naročila. V primeru skupne obdelave se sklene pogodba o skupni obdelavi.

Preklic soglasja za obdelavo podatkov

Številna dejanja obdelave podatkov so mogoča le z vašo izrecno privolitvijo. Privolitev, ki ste jo že dali, lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila izvedena do preklica.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu oglaševanju (člen 21 GDPR)

ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA ČLENU 5(1) UREDBE (EU) ŠT. 6 ABS. 1 LIT. E ALI F GDPR, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI SVOJIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, POVEZANIH Z VAŠIM POSEBNIM POLOŽAJEM; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. USTREZNE PRAVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJI OBDELAVA, SO NA VOLJO V TEJ POLITIKI ZASEBNOSTI. ČE UGOVARJATE, VAŠIH ZADEVNIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN ČE LAHKO DOKAŽEMO NUJNE ZAKONITE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ČE OBDELAVA SLUŽI UVELJAVLJANJU, IZVAJANJU ALI OBRAMBI PRAVNIH ZAHTEVKOV (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(1) GDPR).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI ZA NAMEN TAKEGA TRŽENJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, ČE JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM TRŽENJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI POZNEJE NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(2) GDPR).

Pravica do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev GDPR imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve. Pravica do vložitve pritožbe ne posega v nobeno drugo upravno ali sodno pravno sredstvo.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da podatke, ki jih obdelujemo samodejno na podlagi vaše privolitve ali pri izpolnjevanju pogodbe, posredujemo vam ali tretji osebi v splošno uporabljani, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov k drugemu upravljavcu, bo to izvedeno le, če je to tehnično izvedljivo.

Informacije, popravek in izbris

V okviru veljavnih zakonskih določb imate pravico do brezplačnih informacij o svojih shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemnikih ter namenu obdelave podatkov in po potrebi pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov kadar koli. V zvezi s tem in drugimi vprašanji o osebnih podatkih se lahko kadar koli obrnete na nas.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V zvezi s tem se lahko kadar koli obrnete na nas. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

 • Če izpodbijate točnost vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo, običajno potrebujemo čas, da to preverimo. V času trajanja preverjanja imate pravico zahtevati, da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji.
 • Če je bila/je obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
 • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje pravnih zahtevkov, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov namesto njihovega izbrisa.
 • Če ste vložili ugovor v skladu s 1. odstavkom 21. člena GDPR, je treba vzpostaviti ravnovesje med vašimi in našimi interesi. Dokler še ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se ti podatki - razen njihovega shranjevanja - lahko obdelujejo samo z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za varstvo pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

Šifriranje SSL ali TLS

To spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki jih pošljete nam kot upravljavcu spletnega mesta. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, podatkov, ki nam jih posredujete, tretje osebe ne morejo prebrati.

Ugovarjanje oglaševalskim e-sporočilom

Ugovarjamo uporabi kontaktnih podatkov, objavljenih v okviru naše obveznosti zagotavljanja pravnega obvestila, za pošiljanje nezaželenega oglaševalskega in informativnega gradiva. Upravljavci tega spletnega mesta si izrecno pridržujejo pravico do pravnih ukrepov v primeru nezaželenega pošiljanja oglaševalskih informacij, kot so neželena elektronska sporočila.

4. zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Piškotki

Naše spletne strani uporabljajo tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhni podatkovni paketi in ne povzročajo nobene škode vaši končni napravi. V vaši napravi so shranjeni začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) ali trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo ob koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni v vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete sami ali dokler jih samodejno ne izbriše vaš spletni brskalnik.

Piškotki lahko izvirajo od nas (piškotki prve osebe) ali od podjetij tretjih oseb (tako imenovani piškotki tretjih oseb). Piškotki tretjih oseb omogočajo integracijo določenih storitev podjetij tretjih oseb v spletna mesta (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično potrebni, saj nekatere funkcije spletnega mesta brez njih ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se lahko uporabljajo za analizo vedenja uporabnikov ali za namene oglaševanja.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije, zagotavljanje določenih funkcij, ki ste jih zahtevali (npr. za funkcijo nakupovalne košarice), ali za optimizacijo spletnega mesta (npr. piškotki za merjenje spletnega občinstva) (nujni piškotki), se shranijo na podlagi člena 6(1)(f) GDPR, razen če je navedena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes za shranjevanje nujnih piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov in primerljivih tehnologij prepoznavanja, se obdelava izvaja izključno na podlagi tega soglasja (člen 6(1)(a) GDPR in člen 25(1) TTDSG); soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in jih dovolite le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če so piškotki deaktivirani, je lahko funkcionalnost tega spletnega mesta omejena.

Katere piškotke in storitve uporablja to spletno mesto, si lahko ogledate v tem pravilniku o zasebnosti.

Soglasje z Usercentrics

To spletno mesto uporablja tehnologijo soglasja Usercentrics za pridobitev vašega soglasja za shranjevanje določenih piškotkov v vaši končni napravi ali za uporabo določenih tehnologij ter za njihovo dokumentiranje v skladu s predpisi o varstvu podatkov. Ponudnik te tehnologije je Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Nemčija, spletna stran: https://usercentrics.com/de/ (v nadaljnjem besedilu: Usercentrics).

Ko obiščete našo spletno stran, se družbi Usercentrics posredujejo naslednji osebni podatki:

 • vaše soglasje (soglasja) ali preklic soglasja (soglasij)
 • vaš naslov IP
 • informacije o vašem brskalniku
 • informacije o vaši končni napravi
 • čas vašega obiska spletnega mesta
 • geolokacija

Poleg tega Usercentrics v vašem brskalniku shrani piškotek, da lahko dodeli soglasja, ki ste jih dali, ali jih prekliče. Tako zbrani podatki so shranjeni, dokler nas ne zaprosite za njihov izbris, dokler sami ne izbrišete piškotka Usercentrics ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen. Obvezne zakonske obveznosti hrambe ostanejo nespremenjene.

Usercentrics se uporablja za pridobitev zakonsko zahtevanega soglasja za uporabo določenih tehnologij. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(c) GDPR.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu z uredbo GDPR.

Dnevniške datoteke strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. To so

 • Vrsta brskalnika in različica brskalnika
 • Uporabljeni operacijski sistem
 • URL, ki napotuje
 • Ime gostitelja računalnika, iz katerega se dostopa
 • Čas poizvedbe po strežniku
 • naslov IP

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Ti podatki se zbirajo na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svojega spletnega mesta - v ta namen je treba beležiti dnevniške datoteke strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete povpraševanje prek kontaktnega obrazca, bomo vaše podatke iz obrazca za povpraševanje, vključno s kontaktnimi podatki, ki jih tam navedete, shranili za namen obdelave povpraševanja in v primeru nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne bomo posredovali naprej brez vašega soglasja.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi člena 6(1)(b) GDPR, če je vaše povpraševanje povezano z izpolnjevanjem pogodbe ali je potrebno za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo na nas naslovljenih poizvedb (člen 6(1)(f) GDPR) ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) GDPR), če je bila ta zahtevana; privolitev lahko kadar koli prekličete.

Podatke, ki jih posredujete v kontaktnem obrazcu, bomo hranili, dokler ne boste zahtevali njihovega izbrisa, preklicali soglasja za njihovo hrambo ali dokler ne preneha namen njihove hrambe (npr. po izpolnitvi vaše zahteve). Obvezne zakonske določbe - zlasti obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

Povpraševanje po e-pošti, telefonu ali telefaksu

Če nas kontaktirate po elektronski pošti, telefonu ali faksu, bomo vaše povpraševanje, vključno z vsemi osebnimi podatki (ime, povpraševanje), shranili in obdelali za namen obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne bomo posredovali naprej brez vašega soglasja.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi člena 6(1)(b) GDPR, če je vaše povpraševanje povezano z izpolnjevanjem pogodbe ali je potrebno za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo na nas naslovljenih poizvedb (člen 6(1)(f) GDPR) ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) GDPR), če je bila ta zahtevana; privolitev lahko kadar koli prekličete.

Podatki, ki nam jih pošljete prek kontaktnih zahtevkov, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za hrambo ali dokler ne preneha veljati namen hrambe podatkov (npr. po obdelavi vašega zahtevka). Obvezne zakonske določbe - zlasti zakonsko določena obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

5. orodja za analizo in oglaševanje

Upravitelj oznak Google

Uporabljamo Google Tag Manager. Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Tag Manager je orodje, ki nam omogoča integracijo orodij za sledenje ali statističnih orodij in drugih tehnologij na našo spletno stran. Sam Google Tag Manager ne ustvarja nobenih uporabniških profilov, ne shranjuje nobenih piškotkov in ne izvaja nobenih neodvisnih analiz. Uporablja se samo za upravljanje in prikaz orodij, ki so integrirana prek njega. Vendar pa Google Tag Manager beleži vaš naslov IP, ki se lahko posreduje tudi Googlovemu matičnemu podjetju v Združenih državah Amerike.

Google Tag Manager se uporablja na podlagi člena 6(1)(f) GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima upravičen interes za hitro in nezahtevno integracijo in upravljanje različnih orodij na svojem spletnem mestu. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje, certificirano v skladu z DPF, se zaveže, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije o tem lahko dobite pri ponudniku na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcije storitve za spletno analizo Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics upravljavcu spletnega mesta omogoča analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta. Pri tem upravljavec spletnega mesta prejme različne podatke o uporabi, kot so ogledi strani, trajanje obiska, uporabljeni operacijski sistemi in izvor uporabnika. Ti podatki so povzeti v ID uporabnika in dodeljeni ustrezni končni napravi obiskovalca spletnega mesta.

Storitev Google Analytics lahko med drugim uporabljamo tudi za naslednje namene beleženje premikov in klikov z miško ter premikanja in pomikanja. Google Analytics uporablja tudi različne pristope modeliranja za dopolnitev zbranih podatkovnih zapisov in za analizo podatkov uporablja tehnologije strojnega učenja.

Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namen analize vedenja uporabnikov (npr. piškotki ali prstni odtisi naprav). Podatki, ki jih Google zbere o uporabi tega spletnega mesta, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo.

Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) GDPR in členom 25(1) TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje, certificirano v skladu z DPF, se zaveže, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije o tem lahko dobite pri ponudniku na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Anonimizacija IP

V storitvi Google Analytics je aktivirana anonimizacija IP. To pomeni, da bo Google vaš naslov IP v državah članicah Evropske unije ali drugih državah podpisnicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru skrajšal, preden ga bo poslal v ZDA. Le v izjemnih primerih bo celoten naslov IP prenesen na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan. Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta te podatke uporabil za analizo vaše uporabe spletnega mesta, za pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in za zagotavljanje drugih storitev upravljavcu spletnega mesta v zvezi z dejavnostmi na spletnem mestu in uporabo interneta. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.

Vtičnik brskalnika

Zbiranje in obdelavo vaših podatkov s strani Googla lahko preprečite tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Več informacij o tem, kako Google Analytics obdeluje uporabniške podatke, najdete v Googlovi politiki zasebnosti: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Obdelava naročil

Z Googlom smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil in pri uporabi storitve Google Analytics v celoti izvajamo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov.

Oglasi Google

Upravljavec spletnega mesta uporablja oglase Google. Google Ads je spletni oglaševalski program družbe Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogoča prikazovanje oglasov v iskalniku Google ali na spletnih mestih tretjih oseb, ko uporabnik v Google vnese določene iskalne izraze (ciljanje po ključnih besedah). Poleg tega se lahko na podlagi podatkov o uporabniku, ki so na voljo pri Googlu (npr. podatki o lokaciji in interesih), prikažejo ciljno usmerjeni oglasi (ciljno usmerjanje po ciljnih skupinah). Kot upravljavec spletnega mesta lahko te podatke kvantitativno ovrednotimo tako, da na primer analiziramo, kateri iskalni izrazi so privedli do prikaza naših oglasov in koliko oglasov je pripeljalo do ustreznih klikov.

Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) GDPR in členom 25(1) TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks in busin ess.safety.google/controllerterms/.

Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje, certificirano v skladu z DPF, se zaveže, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije o tem lahko dobite pri ponudniku na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Meta Pixel (prej Facebook Pixel)

To spletno mesto za merjenje konverzij uporablja piksel za dejanja obiskovalcev Facebook/Meta. Ponudnik te storitve je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Vendar se po navedbah družbe Facebook zbrani podatki prenašajo tudi v ZDA in druge tretje države.

To omogoča spremljanje vedenja obiskovalcev spletnega mesta, potem ko so bili s klikom na oglas na Facebooku preusmerjeni na spletno mesto ponudnika. To omogoča ocenjevanje učinkovitosti oglasov Facebook za statistične namene in namene tržnih raziskav ter optimizacijo prihodnjih oglaševalskih ukrepov.

Zbrani podatki so za nas kot upravljavca tega spletnega mesta anonimni; o identiteti uporabnikov ne moremo sklepati. Vendar pa podatke hrani in obdeluje Facebook, tako da je mogoča povezava z ustreznim uporabniškim profilom in da lahko Facebook podatke uporablja za svoje oglaševalske namene v skladu s Facebookovo politiko uporabe podatkov(https://de-de.facebook.com/about/privacy/). To Facebooku omogoča nameščanje oglasov na straneh Facebooka in zunaj Facebooka. Na to uporabo podatkov mi kot upravljavec spletnega mesta ne moremo vplivati.

Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) GDPR in členom 25(1) TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Uporabljamo funkcijo naprednega ujemanja v okviru meta piksla.

Napredno ujemanje nam omogoča, da različne vrste podatkov (npr. kraj prebivališča, zvezna dežela, poštna številka, hashirani e-poštni naslovi, imena, spol, datum rojstva ali telefonska številka) naših strank in zainteresiranih oseb, ki jih zbiramo prek našega spletnega mesta, posredujemo v Meta (Facebook). Ta aktivacija nam omogoča, da svoje oglaševalske kampanje na Facebooku še natančneje prilagodimo ljudem, ki jih zanima naša ponudba. Poleg tega razširjena sinhronizacija izboljša dodeljevanje konverzij na spletnem mestu in razširi občinstva po meri.

V kolikor se na našem spletnem mestu s pomočjo tukaj opisanega orodja zbirajo osebni podatki, ki se posredujejo Facebooku, smo mi in Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, skupaj odgovorni za to obdelavo podatkov (člen 26 GDPR). Skupna odgovornost je omejena izključno na zbiranje podatkov in njihovo posredovanje družbi Facebook. Obdelava, ki jo Facebook izvede po posredovanju, ni del skupne odgovornosti. Obveznosti, ki jih imamo skupaj, so bile določene v sporazumu o skupni obdelavi. Besedilo sporazuma je na voljo na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. V skladu s tem sporazumom smo odgovorni za zagotavljanje informacij o varstvu podatkov pri uporabi orodja Facebook in za varno izvajanje orodja na naši spletni strani v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Družba Facebook je odgovorna za varnost podatkov v okviru izdelkov družbe Facebook. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (npr. zahteve po informacijah) v zvezi s podatki, ki jih obdeluje Facebook, lahko uveljavljate neposredno pri Facebooku. Če pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljate pri nas, smo jih dolžni posredovati družbi Facebook.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum in https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Dodatne informacije o varovanju zasebnosti najdete v Facebookovi politiki zasebnosti: https: //de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkcijo ponovnega trženja "Custom Audiences" lahko deaktivirate tudi v nastavitvah za oglase na naslovu https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Za to morate biti prijavljeni v Facebook.

Če nimate računa na Facebooku, lahko oglaševanje na podlagi uporabe iz Facebooka deaktivirate na spletni strani Evropske zveze za interaktivno digitalno oglaševanje: http: //www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje, certificirano v skladu z DPF, se zaveže, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije o tem lahko dobite pri ponudniku na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

6. glasilo

Podatki o novicah

Če želite prejemati e-novice, ki so na voljo na spletni strani, od vas zahtevamo e-poštni naslov in podatke, ki nam omogočajo, da preverimo, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova in ali se strinjate s prejemanjem e-novic. Drugih podatkov ne zbiramo ali pa jih zbiramo le prostovoljno. Za obdelavo glasila uporabljamo spodaj opisane ponudnike storitev pošiljanja glasila.

Brevo

To spletno mesto za pošiljanje novic uporablja storitev Brevo. Ponudnik je družba Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Nemčija.

Brevo je storitev, ki se lahko med drugim uporablja za organizacijo in analizo pošiljanja novic. Podatki, ki jih vnesete za namen prijave na novice, so shranjeni na strežnikih družbe Sendinblue GmbH v Nemčiji.

Analiza podatkov s strani podjetja Brevo

S pomočjo storitve Brevo lahko analiziramo naše kampanje za pošiljanje novic. Tako lahko na primer vidimo, ali je bilo sporočilo z novicami odprto in katere povezave so bile kliknjene. Na ta način lahko ugotovimo, katere povezave so bile posebej pogosto kliknjene.

Prepoznamo lahko tudi, ali so bila po odprtju/kliku izvedena določena predhodno določena dejanja (stopnja konverzije). Tako lahko na primer prepoznamo, ali ste po kliku na novice opravili nakup.

Družba Brevo nam omogoča tudi razvrščanje prejemnikov glasila v različne kategorije ("grozdenje"). Prejemnike novic lahko na primer razvrstimo glede na starost, spol ali kraj prebivališča. Na ta način je mogoče glasila bolje prilagoditi posameznim ciljnim skupinam.

Če ne želite, da vas družba Brevo analizira, se morate odjaviti od prejemanja novic. Povezavo v ta namen zagotavljamo v vsakem sporočilu z novicami.

Podrobne informacije o funkcijah sistema Brevo so na voljo na naslednji povezavi: https://www.brevo.com/de/newsletter-software/.

Pravna podlaga

Obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov). To soglasje lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov.

Obdobje shranjevanja

Podatke, ki nam jih posredujete za namen prijave na e-novice, bomo mi ali ponudnik storitev e-novic hranili do odjave od e-novic, po odjavi od e-novic pa bodo izbrisani z distribucijskega seznama e-novic. To ne vpliva na podatke, ki jih hranimo za druge namene.

Ko se odjavite s seznama za pošiljanje novic, lahko vaš e-poštni naslov shranimo na črno listo, če je to potrebno za preprečitev pošiljanja novic v prihodnje. Podatki s črne liste se bodo uporabljali samo v ta namen in ne bodo združeni z drugimi podatki. To služi vašemu interesu in našemu interesu, da pri pošiljanju novic upoštevamo zakonske zahteve (zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) GDPR). Shranjevanje na črnem seznamu ni časovno omejeno. Shranjevanju lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našim zakonitim interesom.

Za več informacij glejte politiko zasebnosti družbe Brevo na naslovih: https://www.brevo.com/de/datenschutz-uebersicht/ in https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/.

Obdelava naročila

Za uporabo zgoraj navedene storitve smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, ki jo predpisuje zakon o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu z uredbo GDPR.

7. vtičniki in orodja

YouTube z razširjeno zaščito podatkov

To spletno mesto vgrajuje videoposnetke s spletnega mesta YouTube. Upravljavec spletnega mesta je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Ko obiščete eno od teh spletnih mest, na katerih je vgrajen YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. Strežnik YouTube je obveščen, katero od naših strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, s tem omogočite, da YouTube vaše vedenje pri brskanju neposredno pripiše vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz računa YouTube.

YouTube uporabljamo v razširjenem načinu varovanja podatkov. Po navedbah YouTuba se videoposnetki, ki se predvajajo v razširjenem načinu varovanja podatkov, ne uporabljajo za prilagajanje brskanja po YouTubu. Tudi oglasi, ki se predvajajo v razširjenem načinu zaščite podatkov, niso prilagojeni. V razširjenem načinu zaščite podatkov niso nastavljeni piškotki. Namesto tega se v uporabnikovem brskalniku shranijo tako imenovani lokalni elementi za shranjevanje, ki vsebujejo osebne podatke, podobne piškotkom, in se lahko uporabijo za prepoznavanje uporabnika. Podrobnosti o razširjenem načinu varstva podatkov so na voljo tukaj: https://support.google.com/youtube/answer/171780.

Po aktivaciji videoposnetka YouTube se lahko sprožijo nadaljnji postopki obdelave podatkov, na katere nimamo vpliva.

Uporaba storitve YouTube je v interesu privlačne predstavitve naših spletnih ponudb. To predstavlja zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Dodatne informacije o varstvu podatkov pri YouTubu so na voljo v njihovi politiki zasebnosti na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje, certificirano v skladu z DPF, se zaveže, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije o tem lahko dobite pri ponudniku na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Pisave Google (lokalno gostovanje)

To spletno mesto uporablja tako imenovane pisave Google Fonts, ki jih zagotavlja Google, za standardiziran prikaz pisav. Pisave Google so nameščene lokalno. Povezava z Googlovimi strežniki ni vzpostavljena.

Dodatne informacije o pisavah Google Fonts so na voljo na spletnem naslovu https://developers.google.com/fonts/faq in v Googlovi politiki zasebnosti: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokalno gostovanje)

To spletno mesto uporablja Font Awesome za standardiziran prikaz pisav. Font Awesome je nameščena lokalno. Ni povezave s strežniki družbe Fonticons, Inc.

Dodatne informacije o Font Awesome so na voljo v pravilniku o zasebnosti Font Awesome na naslovu: https: //fontawesome.com/privacy.

Google Maps

To spletno mesto uporablja kartografsko storitev Google Maps. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. S pomočjo te storitve lahko na naše spletno mesto vključimo gradivo z zemljevidi.

Za uporabo funkcij storitve Google Maps je treba shraniti vaš naslov IP. Ti podatki se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo. Ponudnik tega spletnega mesta nima vpliva na ta prenos podatkov. Če so Google Maps aktivirani, lahko Google uporabi Google Fonts za namen standardizacije prikaza pisav. Ko prikličete Google Maps, vaš brskalnik v predpomnilnik brskalnika naloži potrebne spletne pisave, da se besedila in pisave pravilno prikažejo.

Uporaba Google Maps je namenjena privlačni predstavitvi naših spletnih ponudb in lažjemu iskanju krajev, ki smo jih navedli na spletnem mestu. To predstavlja zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) GDPR. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ in https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki najdete v Googlovi politiki zasebnosti: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje, certificirano v skladu z DPF, se zaveže, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije o tem lahko dobite pri ponudniku na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Googlova reCAPTCHA

Na tem spletnem mestu uporabljamo "Google reCAPTCHA" (v nadaljevanju "reCAPTCHA"). Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Namen reCAPTCHA je preveriti, ali je podatke na tem spletnem mestu (npr. v kontaktni obrazec) vnesel človek ali samodejni program. V ta namen reCAPTCHA analizira vedenje obiskovalca spletnega mesta na podlagi različnih značilnosti. Ta analiza se začne samodejno, takoj ko obiskovalec spletnega mesta vstopi na spletno mesto. Za analizo reCAPTCHA oceni različne informacije (npr. naslov IP, čas, ki ga je obiskovalec spletnega mesta preživel na spletnem mestu, ali premike miške, ki jih je opravil uporabnik). Podatki, zbrani med analizo, se posredujejo Googlu.

Analize reCAPTCHA potekajo v celoti v ozadju. Obiskovalci spletnega mesta niso obveščeni, da se izvaja analiza.

Podatki se shranjujejo in analizirajo na podlagi člena 6(1)(f) GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes, da svoje spletno mesto zaščiti pred zlorabami samodejnega vohunjenja in SPAM-a. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Za več informacij o Googlovi reCAPTCHA glejte Googlov pravilnik o zasebnosti in Googlove pogoje uporabe storitev na naslednjih povezavah: https: //policies.google.com/privacy?hl=de in https://policies.google.com/terms?hl=de.

Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje, certificirano v skladu z DPF, se zaveže, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije o tem lahko dobite pri ponudniku na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

8. lastne storitve

Ravnanje s podatki o prosilcih

Ponujamo vam možnost, da se pri nas prijavite (npr. po e-pošti, pošti ali prek spletnega obrazca za prijavo). V nadaljevanju vas obveščamo o obsegu, namenu in uporabi vaših osebnih podatkov, zbranih v okviru postopka prijave. Zagotavljamo vam, da bodo vaši podatki zbrani, obdelani in uporabljeni v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov in vsemi drugimi zakonskimi določbami ter da bodo vaši podatki obravnavani strogo zaupno.

Obseg in namen zbiranja podatkov

Če nam pošljete prijavo, bomo obdelali vaše povezane osebne podatke (npr. kontaktne in komunikacijske podatke, prijavno dokumentacijo, zapiske med razgovori itd.), če je to potrebno za odločitev o sklenitvi delovnega razmerja. Pravna podlaga za to so člen 26 BDSG po nemški zakonodaji (sklenitev delovnega razmerja), člen 6(1)(b) GDPR (splošna sklenitev pogodbe) in - če ste dali soglasje - člen 6(1)(a) GDPR. Soglasje lahko kadar koli prekličete. Vaši osebni podatki bodo znotraj našega podjetja posredovani le osebam, ki sodelujejo pri obdelavi vaše vloge.

Če bo prijava uspešna, bodo podatki, ki ste jih posredovali, shranjeni v naših sistemih za obdelavo podatkov na podlagi člena 26 BDSG in člena 6(1)(b) GDPR za namen izvajanja delovnega razmerja.

Obdobje hrambe podatkov

Če vam ne moremo ponuditi zaposlitve, če zavrnete ponudbo za zaposlitev ali umaknete prijavo, si pridržujemo pravico, da podatke, ki ste jih predložili, na podlagi naših zakonitih interesov (člen 6(1)(f) GDPR) hranimo do 6 mesecev od zaključka postopka prijave (zavrnitev ali umik prijave). Nato bodo podatki izbrisani, fizični dokumenti o vlogi pa uničeni. Hramba služi zlasti kot dokaz v primeru pravnega spora. Če je očitno, da bodo podatki potrebni tudi po izteku šestmesečnega obdobja (npr. zaradi prihajajočega ali tekočega pravnega spora), bodo podatki izbrisani šele, ko ne bo več potrebe po nadaljnji hrambi.

Do daljšega shranjevanja lahko pride tudi, če ste dali soglasje (člen 6(1)(a) GDPR) ali če zakonske obveznosti hrambe preprečujejo izbris.

Vključitev v nabor kandidatov

Če vam ne ponudimo zaposlitve, vas lahko vključimo v našo zbirko kandidatov. Če vas sprejmemo, bodo vsi dokumenti in podatki iz vaše prijave preneseni v zbirko kandidatov, da bi vas lahko kontaktirali v primeru ustreznih prostih delovnih mest.

Vključitev v nabor kandidatov temelji izključno na vaši izrecni privolitvi (člen 6(1)(a) GDPR). Dajanje privolitve je prostovoljno in ni povezano s trenutnim postopkom prijave. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svojo privolitev kadar koli prekliče. V tem primeru bodo podatki nepreklicno izbrisani iz zbirke prijaviteljev, če ne obstajajo pravni razlogi za njihovo hrambo.

Podatki iz zbirke kandidatov bodo nepreklicno izbrisani najpozneje dve leti po podanem soglasju.